Đơn hàng thao tác máy nhựa Đài Loan tuyển 05 nữ

Tên nhà máy: HÚC ĐẠI
– Địa chỉ: Shu Lin ( Thụ_Lâm)Tân Bắc
1. Cần tuyển:5 nữ lấy cả dvr
2. Nội dung công việc: Thao tác máy nhựa,, sản xuất ốp điện thoại
3. Thời hạn hợp đồng: 3 năm
4. Tuổi: 18 – 30
5. Tiêu chuẩn: cao> 152 cm; nặng 45kg
6. Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu.
7. Kinh nghiệm công việc: không yêu cầu
8. Trình độ học vấn : cấp 2 trở lên
9. Lương cơ bản : 23 800 NT$.
10. Tăng ca: khoảng :3-4h/ngày, trung bình tăng ca 80/tháng .
11. Hình thức tuyển: form +sky , nhà máy đã có ld VN đang làm việc.
12. Dự kiến xuất cảnh: 1/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *