Đơn hàng phiên dịch đài trung cần 1 nam

  • bởi

Tuyển gấp 1 nam làm phiên dịch môi giới
Địa điểm: Gia Nghĩa (Đài Trung)
Yêu cầu: có bằng đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc có chứng chỉ Tocfl 3 trở lên
Có bằng lái xe ô tô, nếu chưa có thì qua đó được học để thi lấy bằng
Công việc: Phiên dịch cho môi giới, làm thứ 2 ~ 6, thứ 7 CN tính tăng ca
Lương: thử việc 2 vạn 8, tăng theo năng lực
Cung cấp chỗ ở miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *