Đơn hàng nông nghiệp đài loan cần gấp 6 nữ đi mới

  • bởi

‼‼TUYỂN LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐÀI LOAN VỀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

Tên chủ thầu: Tổng hội nông dân

Địa chỉ làm việc: Van lam – Đài Trung

Công việc: Làm việc trong các Trang chăn nuôi, Các Nông trường, Nuôi trồng, chắm sóc, chế biến Thực Phẩm…. Làm việc theo sự phận công của Tổng hội cho tùy từng Công việc cụ thể của mỗi xí nghiệp, Trang trại.

Điều kiện tuyển:

Số lượng: 6 nữ

Yêu cầu: Lao động phổ thông

Tuổi: 20 – 47.

Khỏe mạnh, chăm chỉ, chịu khó. Ưu tiên những lao động có kinh nghiệm làm trong các Trang trại trước đây. Có lấy lao động đi Đài Loan về rồi, có lấy hình xăm, có lấy viêm gan B.

Lương và chế độ phúc lợi

Lương cơ bản: 23.100 đài tệ

Tăng ca khoảng 2-3h. Cách tính giờ tăng ca: 2h đầu là 260NT$, từ tiếng thứ 3 tính 160NT$. Thứ 7 – CN tính 770NT$/ 8h, vượt quá số giờ quy định tính là tiền tăng ca riêng. Tính bình quân thu nhập 30.000-36000NT$/ tháng.

Đặc biệt:

Tổng hội cung cấp KTX, ăn ở hàng tháng

Phí Ăn ở: 2500 NT$, cung cấp các bữa ăn

😯😯Hình thức tuyển: Tuyển qua Form

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *