Đơn hàng cơm hộp Đài Loan tuyển lao động

CỬU DƯƠNG – NGŨ LẦU ĐÀI TRUNG
Nội dung CV : công ty làm cơm hộp: công việc là rửa rau, thái rau, đơm cơm, dọn dẹp môi trường làm việc và làm các công việc khác được giao
HĐ : 03 năm
Tăng ca : theo lượng đơn hàng nhà máy, hiện tại tăng ca 1-2h/ ngày
Ăn , ở : 2400 đài tệ, đi làm và tăng ca cung cấp cơm, còn lại tự túc
LƯƠNG CƠ BẢN 23800NT chưa tính tăng ca .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *